Services Duurzaam Ondernemen

Green Terra Consulting biedt diverse diensten op het gebied van duurzaam ondernemen.

Energy Efficiency Directive (EED)

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020 en bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven. Boven de 250 werknemers is de EED in de EU verplicht maar ook als uw organisatie een kleinere omvang heeft zijn er tal van voordelen; lager energieverbruik, lagere CO2 uitstoot en een concurrentievoordeel (marketing).

Intake, bedrijfsprocessen analyse, rapportage, eindrapport met conclusie, aanbevelingen en certificaat.

energy efficiency directive

CO2 Reductie

Het is onomstotelijk aangetoond dat broeikasgassen in de atmosfeer veruit de belangrijkste factor zijn bij de totstandkoming van de mondiale temperatuur op aarde. Antropogene uitstoot van koolstofdioxide (CO2), de meest voorkomende  broeikasgas in onze atmosfeer, is de oorzaak van de huidige opwarming van onze planeet. Verdere opwarming kan voorkomen worden door nu deze uitstoot sterk te reduceren. Iedereen kan daar aan bij dragen; bedrijven, consumenten en overheid.

Intake, bedrijfsprocessen analyse, rapportage, eindrapport met conclusie en aanbevelingen.

luchtvervuiling

Circulair Ondernemen

Het gebruik van de woorden circulariteit en circulair lijkt in de mode. We zien ze overal tegenwoordig. Helaas weten slechts weinigen wat het echt inhoudt en wat nodig is om circulair te handelen of om een circulaire economie te bewerkstelligen. Dat is begrijpelijk aangezien circulariteit complex kan zijn en milieu-wetenschappelijke kennis ontontbeerlijk is voor een goed resultaat. Wellicht weet u nu al grotendeels wat u moet doen of overweegt u om circulariteit in uw bedrijfsprocessen te implementeren. In welke fase u zich ook bevindt, wij kunnen u verder helpen.

Intake, bedrijfsprocessen analyse, cradle-to cradle analyse, rapportage, eindrapport met conclusie en aanbevelingen.

circularity

Life Cycle Analysis (LCA)

Breng de milieu-impact van uw product of dienst exact in kaart. Met behulp van de LCA analyseert u de totale milieu-belasting  en de belasting per levensfase van uw product of dienst en kunt u gericht ingrijpen en bijsturen. De LCA is een in de praktijk bewezen en onmisbare tool gebleken. Vele ondernemingen die hun verantwoordelijkheid wilden nemen om schadelijke effecten van hun bedrijfsactiviteiten tot een minimum te beperken zijn u voor geweest. Ook geschikt voor dienstverlenende bedrijven.

Intake, bedrijfsprocessen analyse, rapportage, eindrapport met conclusie en aanbevelingen. Prijs afhankelijk van complexiteit product of dienst.

life cicle analysis