Over Ons

Green Terra Consulting heeft als doel een bijdrage te leveren aan SDG 13 van de Verenigde Naties door het ondersteunen van overheid en het bedrijfsleven.

Green Terra Consulting beoogt Nederlandse organisaties te helpen hun bedrijfsactiviteiten op een duurzame manier uit te voeren. Energiebesparing, CO2 verlaging en het ondersteunen van de energietransitie zijn hierbij onze belangrijkste kerntaken. Green Terra Consulting is opgericht in 2019.

Odin Schut


Oprichter Odin Schut heeft meer dan 20 jaar ervaring in het bedrijfsleven als ondernemer en in uiteenlopende functies als sales directeur, managing partner en management consultant in IT, civiele techniek en industrie. In 2017 maakte hij de overstap naar duurzame ontwikkeling.

Odin Schut is in het bezit van een bachelor in economie, een MBA, en is studerende MSc Environmental Sciences. De unieke combinatie van zijn bedrijfskundige en natuurwetenschappelijke kennis en ervaring staan ten dienste van onze opdrachtgevers.

SDG 13 Climate Action

De Verenigde Naties hebben 17 Sustainable Development Goals (SDGs) geformuleerd. SDG 13 Climate Action houdt in; wereldwijde klimaatverandering beperken en de gevolgen ervan bestrijden.

De VN volgt de krachtige aanbevelingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) om de opwarming van de aarde onder 1.5o C te houden in het jaar 2040. In het akkoord van Parijs wordt een wereldwijde inspanning geleverd om de CO2 uitstoot met 49% te verlagen voor het jaar 2030 ten opzichte van 1990.

Om dit te bereiken moet het gebruik van energie uit fossiele brandstoffen snel worden afgebouwd en dient het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen tegelijkertijd fors te groeien; de energietransitie.

sustainable development goals